Sale terms and Return policy

Müügi-ja tarnetingimused

  1. Üldtingimused

1.1 Panamir OÜ  (registrikood 11458825, KMKR EE101701583) on kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebikeskkonnas (edaspidi Veebipood). aadressil https://panamir.com/shop/ kaupu (edaspidi Müüja).

1.2 Käesolevas veebipoe Panamir OÜ müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes soovib osta https://panamir.com/shop/ Panamir OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3 Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4 Ostu sooritamisel (sh firma pangakontole raha laekumisel) nõustub Ostja müügitingimustes sätestatuga.

1.5 Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6 Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.panamir.com lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7 Tingimused on kättesaadavad kodulehel.

1.8 Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post: sales@panamir.com. Müüja klienditeenindus töötab E-R 9.00-16.00.

  1. Toode ja hind

2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on veebipoes ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2.3 Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Panamir OÜ Veebipoes ostu sooritamise hetkel.

2.4 Kui tellitud toode on otsas, siis tellimus antud tootele tühistatakse ning raha kantakse Ostja arveldusarvele tagasi hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.

2.5 Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu.

  1. Ostu sooritamine

3.1 Ostu sooritamiseks tuleb Panamir OÜ Veebipoes esitada tellimus.

3.2 Tellimuse esitamiseks tuleb valida sobivad tooted ja kogused ning lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Kassasse“.

3.3 Seejärel tuleb Ostjal sisestada arvelduse üksikasjad: eesnimi, perekonnanimi, tellimuse kohaletoimetamise aadress / pakiautomaat. 

3.4 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupule „Esita tellimus“. 

3.5 Seejärel saadetakse tellimuse kohta Ostja e-posti aadressile kinnituskiri . Tellimuse lõplikuks kinnitamiseks peab Ostja sooritama makse otsese pangaülekandega.

3.6 Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi Ostja otsese pangaülekandega. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Panamir OÜ arvelduskontole.

3.7 Peale tellimuse eest tasumist loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks.

3.8 Täitmisele lähevad tellimused, mille eest on tasutud ülekandega. Kui Ostja katkestab enne tasumist tellimisprotsessi, siis tellimus töösse ei lähe.

  1. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1 Tellimused täidetakse hiljemalt 3-e tööpäeva jooksul.

4.1.1 Eestisisesed saadetised saab tellida endale lähimasse DPD Estonia, Omniva või Itella Smartposti pakiautomaati. Kauba saatmisekulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

4.1.2 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul. 

4.1.3 Sihtkohad Euroopa Liidus v.a. Eesti tuleb eraldi kokkuleppida. Rahvusvaheline kullerteenus – Omniva, DPD alates 25 €

4.1.4. Teised sihtkohad väljaspool Euroopa Liitu tuleb eraldi kokkuleppida. Rahvusvahelised standardpakid – Omniva DPD alates 40 €

4.2 Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal ning ka järgnevatel päevadel võimalik üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata ning ostusumma tagastatakse.

4.3 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.4 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

  1. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1 Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.2 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks kaup peab olema kasutamata, originaalses, korralikus ja kahjustamata pakendis, koos lisatud siltide ja tootjapoolsete märgistega ja kaubanduslik välimus ei ole kahjustatud.

5.2.1 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.2.2 Kui kaubal on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või kui tagastus ei vasta nõuetele, saadetakse Osjale tagasi.

5.2.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus või saatke kiri vabas vormis sales@panamir.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest arvates. Avalduses tuleb kirjutada Arve number, kuupäev, ostja nimi, kontaktandmed ja kaup mida soovite tagastada.

5.2.4 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale).

5.2.5 Raha makstud kauba eest (ilma transpirditasudeta) tagastatakse ostjale 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest. Veebipood võib viivitada raha tagastamisega kuni on kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt kumb toimub varem.

  1. Pretensiooni esitamise õigus

6.1 Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

6.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile sales@panamir.com.

6.3 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, vale säilitusviis).

6.4 Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.5 Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

  1. Vaidluste lahendamine

7.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile sales@panamir.com.

7.2 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

7.3 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

  1. Vastutus

8.1 Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

8.3 Ostja vastutab www.flambrex.ee veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.

  1. Vääramatu jõud

9.1 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.flambrex.ee ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

  1. Kliendi isikuandmete töötlemine

10.1 Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– esitatud tellimuse täitmine;
– kliendiga suhtlemine;
– kliendi päringutele vastamine;
– õigustatud huvi;
– tarbijaharjumuste uurimine;
– müügistatistika koostamine;
– veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

10.2 Panamir OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. 

10.3 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel sales@panamir.com

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0